AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fprzedszkole.korczyna.pl%2Fstrona%2Fprzedszkole-o-nas&chs=350x350&chld=L|4

Przedszkole - o nas

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie działa na podstawie Uchwały Zarządu Gminy Korczyna Nr XI/88/91 z dnia 3.09.1991 r.

Przedszkole pracuje w godzinach: 6.30-16.30

Budynek placówki jest obiektem typowo przedszkolnym, bezpiecznym, z przestronnymi, jasnymi salami.

Usytuowany w rozległym ogrodzie, wśród zieleni, w pięknym parkowym otoczeniu, z dala od zgiełku ruchliwych ulic zapewnia dzieciom komfortowe warunki pobytu.

Zgodnie z projektem organizacji w placówce funkcjonuje 8 oddziałów w tym:

- 6 oddziałów dziesięciogodzinnych w przedszkolu
- 2 oddziały (pięciogodzinny i ośmioipółgodzinny) w budynku Zespołu Szkół w Korczynie

Liczba miejsc: 200

Liczba nauczycieli – 13

Liczba pracowników administracji i obsługi – 12

Liczba stażystów – 1 (pomoc wychowawcy)

 

Wspólnym wysiłkiem pragniemy uczynić wszystko, aby dzieci w naszym przedszkolu były szczęśliwe. Dbamy, aby przedszkole:

- było bezpieczne i przyjazne,

- było przedszkolem stosującym nowoczesne metody pracy,

- wspierało rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym,

- było bogate w ofertę zajęć edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami dzieci i ich rodziców,

- było przedszkolem es teczynie urządzonym,

- cieszyło się dobrą opinią w środowisku lokalnym

Podziel się: